Μπορούμε να δούμε κάποιο demo/ δοκιμαστικό του προγράμματος, πριν πληρώσουμε;