24 Μαΐου, 2022

Η νέα έκδοση 6.0 είναι υπό δοκιμές !

Μία γρήγορη ματιά στις νέες δυνατότητες του προγράμματος:

  • Υποστήριξη δικτυακών Controller πολλαπλών θυρών (MultiDoor) για μεγάλες εγκαταστάσεις
  • Μαζική εισαγωγή βασικών δεδομένων εργαζομένων (Ονομ/μο, Τμήμα εργασίας, Κάρτα εργαζομένου) για μεγάλες εγκαταστάσεις
  • Καλύτερος τρόπος διαχείρισης δεδομένων ωρομέτρησης σε περιπτώσεις μονού καρταναγνώστη
  • ‘Εξοδος δεδομένων ωρομέτρησης σε μορφή csv
  • Ιστορικό συνδέσεων στην εφαρμογή (Ποτε,ποιος,IP, Χώρα, Επίπεδο πρόσβασης)
  • Νέα ρύθμιση στο μενού διαχειριστή – Αν μπορεί ο Προϊστάμενος να δημιουργεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα ωρομέτρησης παρελθόντος χρόνου
  • Νέα ρύθμιση στο μενου διαχειριστή – Αν μπορεί ο Προϊστάμενος να δημιουργεί χειροκίνητες καταχωρήσεις ωρομέτρησης παρελθόντος χρόνου
  • Νέα ρύθμιση στο μενού διαχειριστή – Αν μπορεί ο Προϊστάμενος να βλέπει το ιστορικό συνδέσεων στην εφαρμογή
  • Ιστορικό καρτών του κάθε εργαζόμενου (Σε περίπτωση απώλειας, αντικατάστασης κτλ)